Bruketvägarnas Samfällighetsförening 

BRUS

Innehåll:

 

Bruketvägarnas samfällighetsförening omfattar 
Norra och Södra Bruketvägarna, 
Rosenviksvägen med förgreningar fram till Strömsviken samt vägarna på Klubben.


Samfällighetsföreningen har fått ny sekreterare

Till  årets stämma hade Kerstin Wiman anmält att hon efter många år i styrelsen önskade avgå. Vid stämman avtackade Ordföranden avgående sekreteraren Kerstin Wiman för ”lång och trogen tjänst” och inte minst ett trivsamt samarbete under hans tid som ordförande.

Samtidigt hälsades Elisabeth Söderström välkommen som ny sekreterare.


Stämma 2006

Protokoll från stämman som hölls lördagen den 15 juli 2006 (PDF-fil)


Stämma 2005

Protokoll från stämman som hölls lördagen den 16 juli 2005 (PDF-fil)


Vägar som omfattas av föreningens underhåll och skötsel, från Klubben i norr till Strömsviken i söder, har markerats orange på kartan nedan. 

Ambitionen är att visa en levande skärgård för både fast- och fritidsboende med bevarande av kultur och miljövärden. 


Första sidan

Om vägar och brygga:
Bruketvägarnas samfällighetsförening (BRUS)

Blidö ga:24, 
Burkets Bryggas Samfällighetsförening

Något om Brukets historia
(bl. a. saxat ur
 Görvel Åkermans bok)

Blidan

Kommunikationer
Tidtabeller
Karta

Bofasta och näringsliv
Aktivt jordbruk
Företag
Andra verksamheter

Länkar
Blidöbyggden 2000

Helmis vänner

Styrelse i BRUS (Bruketvägarnas samfällighetsförening):


Per-Olof Svensson, ordförande 
Peter Windholz, vägfogde
Margot Eriksson, kassör
Elisabeth Söderström, sekreterare
Svante Hägerstrand, ledamot
Kjell Jansson, suppleant
Kerstin Rylander, suppleant

Hemsidan:
Rolf Nilsson
E-post:
rolf.nilsson@bruket-blido.se

Berguddsvägen 39,
165 71 Hässelby;
Tel 08-89 49 63,
Mobiltel: 0708-99 49 63

Blidöadress:
Pl 681,
760 17 Blidö
Tel 0176-81 323

Uppdaterad 2006-07-30