Bruket på Blidö - Något om Brukets historia

Innehåll:

 

 

 

"För mycket länge sedan låg ett tegelbruk på södra delen av Blidö. Ännu i början av nittonhundratalet var stranden där rödfärgad. Idag finns inga synliga spår men man kan ana den gamla tegelugnen under en kulle." 

Så här börjar boken om Brukets historia av Görvel Åkerman.


Satelitbild som finns att hämta hos http://www.earth.google.com 
Det är en intressant "site" med bilder av hela klotet!


Här kommer det mera vad det liderAmbitionen är att visa en levande skärgård för både fast- och fritidsboende med bevarande av kultur och miljövärden. 


Första sidan

Om vägar och brygga:
Bruketvägarnas samfällighetsförening (BRUS)

Blidö ga:24, 
Burkets Bryggas Samfällighetsförening

Något om Brukets historia


(bl. a. saxat ur
 Görvel Åkermans bok)

Blidan

Kommunikationer
Tidtabeller
Karta

Bofasta och näringsliv
Aktivt jordbruk
Företag
Andra verksamheter

Länkar
Blidöbyggden 2000

Helmis vänner

 

Boken: 
"Blidöhistoria kring Bruket"
av Görvel Åkerman kan beställas hos henne, 
Telefon hem:  
08-263284

Telefon Blidö:
0176-81166
Adress:
Asbjörnsens v. 27
16761 BROMMA


 

"Bland Roslagens alla öar intar det vackra Blidö en särställning med sin intressanta historia. Det gäller inte minst den södra delen omkring Brukets gamla by, vars namn och historia här får sin förklaring. Det är inte bara gamla handlingar som ligger till grund för för skildringen av händelserna och personligheterna i Bruket utan framförallt många intervjuer med minnesgoda människor."

 

 

Hemsidan:
Rolf Nilsson
E-post:
rolf.nilsson@bruket-blido.se

Berguddsvägen 39,
165 71 Hässelby;
Tel 08-89 49 63,
Mobiltel: 0708-99 49 63

Blidöadress:
Pl 681,
760 17 Blidö
Tel 0176-81 323

Hit Counter sedan 05-12-05