Föreningen Brukets Brygga

Innehåll:

Första sidan

Om vägar och brygga:
Bruketvägarnas samfällighetsförening (BRUS)

Blidö ga:24, 
Burkets Bryggas Samfällighetsförening

Föreningen Brukets Brygga

Något om Brukets historia
(bl. a. saxat ur
 Görvel Åkermans bok)

Blidan

Kommunikationer
Tidtabeller
Karta

Bofasta och näringsliv
Aktivt jordbruk
Företag
Andra verksamheter

Länkar
Blidöbyggden 2000

Helmis vänner

Samrådsmöte om renovering av Brukets brygga

Mötet hölls 2005-11-04

Staffan Seth informerade om:

 • läget för upphandling av entreprenaden

 • visade skisser på hur bryggan skall förstärkas och renoveras

 • beskrev hur man nu avser att genomföra arbetena och de ev. störningar som kan komma att uppstå

Planerad arbetsgång:

 1. Betongdäck och stenläggning rivs till nivå ~±0

 2. Täta ytan, bygg kantform och gjut betongavjämning på +0,1

 3. Borra för och installera stålkärnepålar

 4. Frilägg Berget i bakkant däck, borra för och gjut fast bergbult

 5. Borra och gjut fast rostfria kramlor i kantstenar

 6. Montera ingjutnings, armera och gjut däcket med ok på +0,5

 7. Montera ingjutningsgods, forma baksidan, armera och gjut kantbalkar

 8. Utför fyllning bakom och i däcket

 9. Utför ev. beläggning på fyllningen

Arbetena kommer att genomföras under den tid på året då linjetrafiken till bryggan är låg. 

Vid mötet presenterades de här bilderna som visar renoveringens omfattning.


Ambitionen är att visa en levande skärgård för både fast- och fritidsboende med bevarande av kultur och miljövärden. 


 

Styrelse i 
Föreningen Brukets Brygga:


Staffan Seth, ordförande
Kerstin Wiman, sekreterare
Görvel Åkerman, ledamot
Niklas Schölin, ledamot
Anita Bertilsson, ledamot
Anders Näsmark, suppleant
Rolf Fransson, suppleant

 

 

 

Hemsidan:
Rolf Nilsson
E-post:
rolf.nilsson@bruket-blido.se

Berguddsvägen 39,
165 71 Hässelby;
Tel 08-89 49 63,
Mobiltel: 0708-99 49 63

Blidöadress:
Pl 681,
760 17 Blidö
Tel 0176-81 323

Uppdaterad 2006-07-30

Hit Counter